PROTOCOL POSITIEF SCHEIDEN©
WERKGEVERS

‘SCHEIDINGEN KOSTEN WERKGEVERS HONDERDEN MILJOENEN PER JAAR’ *

Jaarlijks komt ongeveer een derde van alle volwassenen in aanraking met een scheiding - zelf, via familie, vrienden, werk of als professional. Een scheiding heeft een aanzienlijke impact op de vitaliteit en productiviteit van de werknemer. Het ziekteverzuim schiet in het jaar van scheiding van gemiddeld vier procent richting de acht procent. Schulden, verslavingen, burn-out en depressie zijn mogelijke gevolgen op korte of lange termijn.

Eveline Jurry heeft ten behoeve van de werkgever het Protocol Positief Scheiden met een helder stappenplan opgesteld om werknemers (man/vrouw), die in een scheiding zijn beland te ondersteunen, zodat de werknemer zo goed mogelijk kan blijven functioneren, op het werk en thuis.

Eveline: ‘Meer dan een derde van de werkende bevolkingsgroep heeft tijdens zijn of haar loopbaan te maken met een scheiding (huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwoonrelatie). Een scheidingsproces duurt gemiddeld twee tot drie jaar en gaat vaak gepaard met ziekteverzuim en verminderde en negatieve productiviteit. Burn-out en depressie komt veelvuldig voor bij mensen die in een scheidingsproces verwikkeld zijn (geweest), met alle gevolgen van dien op de werkvloer’.

* http://www.econovision.nl/download/MW2013_report.pdf.


EMOTIES STOPPEN NIET BIJ DE VOORDEUR VAN DE WERKGEVER

Mensen worden, zodra de beslissing om te gaan scheiden is genomen, geconfronteerd met intense persoonlijke emoties. Zij hebben bovendien veel praktische zorgen: ‘Waar moet ik wonen?’ ‘Hoe vang ik de kinderen op?’ ‘Hoe zorg ik voor voldoende inkomen en houd ik mijn baan vol?’. Op het werk kan één sms, één mailtje, één telefoontje van de ex-partner of advocaat zorgen voor een volledige blokkade. Men verstijft ter plekke. Boosheid, verdriet, angst, paniek, diepe frustratie (al dan niet zichtbaar) zijn dan eerder regel dan uitzondering. Met op de werkvloer als resultaat: de werknemer kan niet meer goed functioneren.

Rondom scheidingen heerst nog een groot taboe, bij zowel de werkgever als bij de werknemer. ‘Werk en privé zijn gescheiden’ is een gangbare gedachte. Dat gaat helaas niet op. De werknemer leeft namelijk dag en nacht met zijn scheiding en moet veel praktische zaken, als gevolg van de scheiding afwikkelen gedurende ‘de baas’ zijn tijd (verhuizing, persoonlijke financiën herzien, opvang/regeling voor de kinderen organiseren, regelen van de juridische afwikkeling, professionals bezoeken etcetc.). De emoties gaan op het werk door en stoppen niet bij de voordeur van de werkgever. Hoe goed de werknemer de knop ook probeert om te zetten. Of de werknemer nu thuis werkt of op de werkvloer aanwezig is, de emoties en zorgen gaan door en niet onbelangrijk de werknemer blijft tijdens werktijd ook continue bereikbaar per (mobiele) telefoon, mail en sms voor zowel de ex-partner, de kinderen en derden die betrokken zijn bij de scheiding.

De werkgever dient zich te realiseren dat werknemers in scheiding niet alleen minder productief zijn (of zich ziek melden), maar ook vaker fouten kunnen maken (negatieve productiviteit). Dit brengt nog meer spanningen met zich mee en zet het werk van collega’s ook onder druk, omdat zij naast hun eigen taken extra werk moeten opvangen.


TEAMGEEST ONDER DRUK!

Dagelijks worden collega’s bij een scheiding op het werk betrokken, vaak lang voordat de leidinggevende van de scheiding op de hoogte is. Persoonlijke ervaringen en incidenten worden door de hoog opgelopen emoties snel gedeeld met anderen (huilen achter het bureau, meegaan naar de toiletten om te praten of te troosten) - of via de telefoon of mail met familie en vrienden die op dat moment elders ook aan het werk zijn. Goedbedoelde interesse en adviezen van collega’s op de werkvloer gaan vaak maanden door en verstoren de productiviteit en sfeer binnen de onderneming. Het Protocol Positief Scheiden heeft hiervoor de oplossing.


PERSOONLIJKE CRISISSITUATIE

De werknemer komt door de scheiding in een persoonlijke crisissituatie en in een levens ontwrichtende fase van zijn leven, waarvan hij de omvang niet kan overzien. Het fundament waarop hij dagelijks functioneerde stort in. Er is veel stress. Er komt veel op hem af (afwikkelen en verwerken van de scheiding; opbouwen van een nieuwe toekomst) en de dagelijkse taken gaan gewoon door (o.a. werk, verzorging van zichzelf en de kinderen).
Kennis, structuur en goede ondersteuning ontbreekt. Blokkades ontstaan veelal op emotioneel, praktisch en lichamelijk gebied. De eerste weken zit de werknemer in een grijze roes. In die periode wordt de basis gelegd voor een positief of negatief verloop van de scheiding en hoe de aankomende turbulente periode wordt aangepakt. Hier kan de werkgever een ondersteunende rol spelen zonder in privé omstandigheden betrokken te raken.


WERKGEVERS PREVENTIEF AAN DE SLAG: WIN-WIN

De werkgever staat als een van de weinigen dagelijks in ‘direct’ contact met de werknemer en heeft vaak al een zorgmodel in huis (maatschappelijk werker, psycholoog, bedrijfsarts etc.). Naast een persoonlijk interesse hoe het met de werknemer gaat heeft de werkgever een groot belang bij een vitale en goed functionerende werknemer. 

Met behulp van het Protocol Positief Scheiden opgesteld door Jurry kan de werkgever de werknemer een gereguleerde vorm van ‘time-out’ en preventieve zorg bieden. Kennis, structuur, hulpverlening en een aantal extra verlofuren maken een wereld van verschil. De werkgever faciliteert dit met duidelijke afspraken, voorzieningen en met op de persoon afgestemde ondersteuning.
Het Protocol is een leidraad voor zowel de werkgever als de werknemer. Het doorbreekt taboes; laat op gestructureerde wijze privé privé en de werkgever krijgt beter zicht op de gezondheid en productiviteit van de werknemer. De werknemer krijgt gereedschap en ruimte om zijn scheiding zorgvuldig af te wikkelen, zijn nieuwe leven op de rit te zetten en zo vitaal mogelijk te blijven functioneren onder de stressvolle omstandigheden.


EENVOUDIG TE IMPLEMENTEREN

Het Protocol kan op eenvoudige wijze geïmplementeerd worden in bestaand Personeelsbeleid. Het reeds bestaande zorgsysteem kan op grond van het Protocol optimaal ingezet worden om de werknemer extra structuur te bieden en te ondersteunen waar wenselijk.

Resultaat Protocol Positief Scheiden

 • Duidelijkheid voor alle partijen (werkgever, leidinggevende, werknemer, collega’s)
 • Minder (verkapt) ziekteverzuim op korte en lange termijn
 • Productiviteit blijft beter op pijl
 • Verlaging kosten werkgever - minder fouten, minder ziekteverzuim, minder afleiding van collega’s
 • Optimaal gebruik van zorgsysteem, indien aanwezig
 • Betere sfeer op de werkvloer
 • Goed werkgeverschap - bevordert loyaliteit werknemer
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (betrokken manier van omgaan met werknemer en zijn/haar gezin en familie)

Delen van het Protocol Positief Scheiden

Deel 1 - Algemene informatie over een scheiding in relatie tot werknemers

Deel 2 - Hoe om te gaan binnen het bedrijf/op de werkvloer met een scheiding

Deel 3 - Handleiding, Timeline en Plan van Aanpak

Deel 4 - Ondersteunend document om het Protocol Positief Scheiden te implementeren

Deel 5 - Extra informatie voor werknemers met kinderen

Pakket Protocol Positief Scheiden Werkgevers

 • Het Protocol Positief Scheiden© - Werkgevers met helder stappenplan
 • Exemplaren van de meeneem-editie ‘Je wordt weer gelukkig!’
 • Online Training Positief Scheiden voor de werknemer
 • Adviesuren implementatie Protocol Eveline Jurry