PROFESSIONALS

Wilt u uw cliënten helpen om concreet richting te geven aan een positieve scheiding en hen in hun kracht zetten? Lees hieronder hoe de Methode Positief Scheiden© een positieve aanvulling op uw werk kan worden!

WERKEN ALS PROFESSIONAL MET METHODE POSITIEF SCHEIDEN©

1 BOEKEN

De meeste professionals bestuderen eerst het uitgebreide standaardwerk ‘Je Wordt Weer Gelukkig’. Met veel uitleg, een heldere kijk en route hoe emoties beter gekanaliseerd kunnen worden, veel opdrachten en hands on acties om cliënten in hun kracht te zetten en het eigen werk plezieriger te maken. Bestel boek online

De meeneem-editie ‘Je Wordt Weer Gelukkig!’ zet de uitgangspunten van de Methode Positief Scheiden meteen helder op een rij. Er is een concreet Stappenplan met 3 stappen, aanvullende informatieve illustraties ten behoeve van het dagelijks functioneren van een cliënt, extra aandacht voor nieuwe partners in het spel en informatie over scheiding en werk. Bestel boek online

In de praktijk werkt het motiverend als een cliënt thuis een van de boeken kan bestuderen en naar aanleiding daarvan gericht vragen kan stellen over het Winning Team, het omgaan met valkuilen en hoe ze hun leven op de rit kunnen zetten. 

Klik hier voor meer informatie over de boeken.

2 TRAININGEN PROFESSIONALS

Professionals kunnen worden getraind in de Methode Positief Scheiden© via het Centrum Permanente Educatie.
Eveline Jurry, bedenker van de Methode Positief Scheiden, geeft samen met drs. Annelies Hendriks (vooraanstaand nationaal en internationaal ontwikkelingspsycholoog en kindertherapeute) de training Methode Positief Scheiden: Effectieve Cliëntondersteuning.
Laatste Trainingen:

  • Dinsdag 21 mei 2019 (Den-Haag) – Centrum Permanente Educatie. Websitelink
  • Dinsdag 3 december 2019 (Amersfoort) – Centrum Permanente Educatie. Websitelink

Bedrijfs- of kantoortraining - Op locatie
Advocatenkantoren of andere professioneel gëinteresseerden kunnen de Training Methode Positief Scheiden gegeven door Eveline Jurry en Annelies Hendriks desgewenst op locatie volgen.
Voor informatie - email: info@centrumpe.nl

3 DOWNLOADS

Op de Engelstalige websites www.PositiveSeparation.com en www.ShareHappyAgain.com zijn diverse gratis Engelstalige informatiebladen, illustraties e.d. te downloaden, al dan niet na het invullen van uw e-mail.

Hiermee komt u ook op de mailinglijst te staan voor nieuwe informatie en gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, de Disclaimer en het Privacy- en Cookiebeleid van de Methode Positief Scheiden BV.

AUTEURSRECHTEN

Op mijn werk zijn Auteursrechten van toepassing. Mocht u iets van mijn werk (de Methode Positief Scheiden©, mijn boeken, websites waarvan ik de eigenaar ben en/of andere uitingen) openbaar willen maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan verzoek ik u contact met mij of de Methode Positief Scheiden BV op te nemen. Onder de Auteursrechten valt ook het gebruik en verspreiden van de illustraties en pagina’s uit de boeken die u wilt overhandigen aan uw cliënt of wilt verspreiden tijdens een workshop, lezing ed. De gratis te downloaden pdf’s kunt u zonder mijn toestemming verspreiden. Let op: alleen na een Training of na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Methode Positief Scheiden BV/Eveline Jurry kunt u als Professional (schriftelijk) aan derden melden dat u met de Methode Positief Scheiden© werkt.